Simone Berger - 'Een Indisch gedeeld verleden'

 


Ik wil verhalen, verhalen,

blijven doorverhalen,

zoals de woekerplant de boom

omstrengeld houdt,

die door blijft groeien in het ravijn,

waar hij zich vasthecht in de moederaarde.


(Lied van het eiland Flores)